هر آنچه با پنل پیام افزار قابل تصور است.

نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو شامل امکانات بی‌شماری ازجمله صدور انواع فاکتور، اعلام سررسید چک‌ها به صورت اتوماتیک، امکان دریافت گزارش‌های متنوع و... هستند. کاربری آسان همراه با امکانات گسترده، نرم‌ افزارهای حسابداری هلو را به پرکاربرترین نرم‌ افزار مالی و حسابداری کشور تبدیل کرده است.

تعریف پارامتر ها در نرم افزار هلو به نحو زیر می باشد

نام کاربری : UserName

کلمه عبور : PassWord

متن پیامک : Message

شماره خط ارسالی : From

شماره موبایل کاربر : To

url مورد نیاز : http://ippanel.com/servise/holo