امکانات پنل اس ام اس

کاربرد اساسی پنل پیامک مشخص است: ارسال، دریافت و مدیریت پیامک‌های انبوه به راحت‌ترین شکل ممکن. اما وقتی در امکانات پنل اس ام اس دقیق‌تر شویم، با بیش از 60 امکان پیامکی متنوع روبرو خواهیم شد. امکاناتی که هر کدام می‌توانند نقشی در رشد کسب و کار شما داشته باشند.
تبلیغات پیامکی یک راهکار عالی برای جذب مشتری‌های تازه است.

در کمتر از 10 دقیقه سامانه پیامک خود راه اندازی کنید

https://smspanel.org/wp-content/uploads/smspanel-teleg.pngامکانات پایه 59.000 تومان اقتصادی 99.000 تومان شرکتی 159.000 تومان تجاری 249.000 تومان
ارسال پیامک تکی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال پیامک گروهی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال تدریجی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال زماندار https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال منطقه ای و کشوری https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال متناظر https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال جنسیت و سن https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال کدپستی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال BTS https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال هدفمند مشاغل https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
امکانات و سرویس ها
گزارشات ارسال و دریافت https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
دفترچه تلفن https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
اضافه به لیست خودکار https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
نظرسنجی،مسابقه https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
قرعه کشی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
مسابقه پیامک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
کدخوان https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال سیم کارتی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
لیست سیاه https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
نوبت دهی هوشمند https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
منشی هوشمند https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
پیامک مناسبتی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
انتقال پیامک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
فیلترینگ پیامک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال از موبایل https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خط خدماتی اشتراکی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
زیرکاربران https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
تنظیمات و پشتیبانی
شارژ الکترونیک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
تراکنش های مالی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خط اختصاصی رایگان https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
مدیریت تنظیمات سامانه https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
درج متون سریع https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
پشتیبانی آنلاین،تلفنی/چتی https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
راهنمای سامانه https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارائه API https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
آزمایشگاه پیامک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خطوط ارسال
خط خدماتی و عمومی ارسال پیامک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خط اختصاصی رایگان ارسال پیامک https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png https://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
تعرفه های پیامکی
تعرفه دریافت پیامک رایگان رایگان رایگان رایگان
تعرفه ارسال به همراه اول 191 ریال 177 ریال 162 ریال 151 ریال
تعرفه ارسال به ایرانسل 246 ریال 228 ریال 208 ریال 194 ریال
شارژ هدیه 300 عدد 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد
تعرفه های  خرید پنل 59000 تومان 99000 تومان 159000 تومان 249000 تومان
ثبت نام آنلاین تحویل آنی ثبت نام آنلاین تحویل آنی ثبت نام آنلاین تحویل آنی ثبت نام آنلاین تحویل آنی
سوالات متداول خود را بیابید

پنل پیامک یا پنل اس ام اس چیست؟

به نرم افزار تحت وب ی گویند که به صورت تخصصی برای ارسال، دریافت پیامک طراحی شده و امکانات هوشمند منجمله ارسال به مشاغل ، مناطق و سایر خدمات بازاریابی پیامکی را برای شما فراهم میکند.

*جهت مشاهده دمو سامانه میتوانید با نام کاربری و رمز عبور demo از طریق لینک ورود وارد سامانه شده و محیط سامانه را دیدن نمایید.

تفاوت پنل های ارائه شده توسط شرکت smspanel در چیست؟

با توجه به سیاست کاری شرکت smspanel ما بر آن شدیم تا پنل های ما از نظر امکاناتی فرقی با هم نداشته باشند و تنها تعرفه ارسال هر پنل متفاوت باشد.

اگر به طور واضح بخواهیم بیان کنیم بین پنل پایه و پنل تجاری ما از نظر امکاناتی هیچ فرقی نخواهد بود و تنها تفاوت پنل ها در تعرفه ارسال آن ها خواهد بود.

اگر تعداد ارسال های ماهیانه شما زیاد است مسلما هرچه پنل با تعرفه کمتری خریداری کنید در هزینه ارسال پیامک صرفه جویی کرده اید

آیا به تعرفه های ارائه شده مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد؟

به تعرفه ارسال پیامک موارد زیر اضافه خواهد شد:

%9 مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه ارسال هر پیامک افزوده خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 15 لایحه بودجه سال 99، مبلغ 10 ریال “در زمان ارسال” به تعرفه ارسال پیامک اضافه می گردد.

این 10 ریال جهت ساماندهی کودکان کار استفاده خواهد شد.

آیا امکان ارتقاء پنل پیامک در آینده وجود خواهد داشت؟

بله.بعد از خرید پنل در هر زمانی که بخواهید میتوانید با پرداخت مابتفاوت پنل ، تعرفه کمتر را دریافت کنید.

منظور از اپراتور 1000 و 2000 و 3000 و 5000 چیست ؟

همانطور که برای تلفن همراه شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات وجود دارد(همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) در پنل پیامک smspanel تمامی نیاز های شما را درنظر گرفته و با تمامی اپراتورها همکاری خواهیم داشت.

شما میتوانید بر اساس نیاز خود از خطوط اپراتورهای 1000 و 2000 و 3000 و 5000 استفاده نمایید.

ماهیت ارسال اپراتورها یکسان است اما کیفیت ارسال هریک متفاوت است.

شما میتوانید مزایا و معایب اپراتورها را در مقاله ” انواع اپراتورهای پیامکی” مطالعه نمایید.

آیا سقف ارسال روزانه پیامک تبلیغاتی محدود است؟

خیر. پنل های پیامک ما هیچ محدودیتی در ارسال و دریافت پیامک نخواهند داشت و شما قادر خواهید بود به تعداد دلخواه در هر روز پیامک ارسال و دریافت کنید.

برای خرید پنل پیامک چه مدارکی ضروری است ؟

برای فعال سازی سامانه شما باید تصویر کارت ملی خود را از منوی ارسال مدارک ارسال کنید.سپس قادر خواهید بود از پنل استفاده نمایید.

آیا پنل پیامک در سالیان آتی نیاز به هزینه تمدید خواهند داشت؟

خیر. تمامی پنل های سامانه پیامک smspanel به صورت مادام العمر ارائه می شوند در سالیان آتی نیاز به هزینه تمدید نخواهند داشت.