هر آنچه با پنل پیام افزار قابل تصور است.

امکانات سامانه پیام افزار

کاربرد اساسی پیام افزار ساده است: ارسال، دریافت و مدیریت پیامک‌های انبوه به راحت‌ترین شکل ممکن. اما وقتی در امکانات سامانه پیام افزار دقیق‌تر شویم، با بیش از 60 امکان پیامکی متنوع روبرو خواهیم شد. امکاناتی که هر کدام می‌توانند نقشی در رشد کسب و کار شما داشته باشند.
تبلیغات پیامکی یک راهکار عالی برای جذب مشتری‌های تازه است.

در کمتر از 10 دقیقه پنل خود راه اندازی کنید

http://smspanel.org/wp-content/uploads/smspanel-teleg.pngامکاناتپایه 29.000 توماناقتصادی 49.000 تومانشرکتی 89.000 تومانتجاری 199.000 تومان
ارسال پیامک تکیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال پیامک گروهیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال تدریجیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال زماندارhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال منطقه ای و کشوریhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال متناظرhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال جنسیت و سنhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال کدپستیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال BTShttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال هدفمند مشاغلhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
http://smspanel.org/wp-content/uploads/prices-serviceha.pngامکانات و سرویس ها
گزارشات ارسال و دریافتhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفقhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
دفترچه تلفنhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
اضافه به لیست خودکارhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
نظرسنجی،مسابقهhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
قرعه کشیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
مسابقه پیامکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
کدخوانhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال سیم کارتیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
لیست سیاهhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
نوبت دهی هوشمندhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
منشی هوشمندhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
پیامک مناسبتیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
انتقال پیامکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
فیلترینگ پیامکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارسال از موبایلhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خط خدماتی اشتراکیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
زیرکاربرانhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
http://smspanel.org/wp-content/uploads/prices-tanzimat.pngتنظیمات و پشتیبانی
شارژ الکترونیکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
تراکنش های مالیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خط اختصاصی رایگانhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
مدیریت تنظیمات سامانهhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
درج متون سریعhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
پشتیبانی آنلاین،تلفنیhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
راهنمای سامانهhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
ارائه APIhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
آزمایشگاه پیامکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
http://smspanel.org/wp-content/uploads/prices-ekhtesasi.pngخطوط ارسال
خط عمومی ارسال پیامکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
خط اختصاصی ارسال پیامکhttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.pnghttp://smspanel.org/wp-content/uploads/ok.png
http://smspanel.org/wp-content/uploads/prices-emkanat.pngتعرفه های پیامکی
تعرفه دریافت پیامکرایگانرایگانرایگانرایگان
تعرفه ارسال همراه اول130 ریال120 ریال110 ریال102 ریال
تعرفه ارسال ایرانسل137 ریال127 ریال116 ریال108 ریال
شارژ هدیه100 عدد200 عدد300 عدد500 عدد
تعرفه های پنل29000 تومان49000 تومان89000 تومان199000 تومان
ثبت نام آنلاین تحویل آنیثبت نام آنلاین تحویل آنیثبت نام آنلاین تحویل آنیثبت نام آنلاین تحویل آنی
سوالات متداول خود را بیابید

پنل پیامک یا پنل اس ام اس چیست؟

به نرم افزار تحت وب ی گویند که به صورت تخصصی برای ارسال، دریافت پیامک طراحی شده و امکانات هوشمند منجمله ارسال به مشاغل ، مناطق و سایر خدمات بازاریابی پیامکی را برای شما فراهم میکند.

*جهت مشاهده دمو سامانه میتوانید با نام کاربری و رمز عبور demo از طریق لینک ورود وارد سامانه شده و محیط سامانه را دیدن نمایید.

تفاوت پنل های ارائه شده توسط شرکت smspanel در چیست؟

با توجه به سیاست کاری شرکت smspanel ما بر آن شدیم تا پنل های ما از نظر امکاناتی فرقی با هم نداشته باشند و تنها تعرفه ارسال هر پنل متفاوت باشد.

اگر به طور واضح بخواهیم بیان کنیم بین پنل پایه و پنل تجاری ما از نظر امکاناتی هیچ فرقی نخواهد بود و تنها تفاوت پنل ها در تعرفه ارسال آن ها خواهد بود.

اگر تعداد ارسال های ماهیانه شما زیاد است مسلما هرچه پنل با تعرفه کمتری خریداری کنید در هزینه ارسال پیامک صرفه جویی کرده اید

آیا به تعرفه های ارائه شده مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد؟

به تعرفه ارسال پیامک موارد زیر اضافه خواهد شد:

%9 مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه ارسال هر پیامک افزوده خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 15 لایحه بودجه سال 99، مبلغ 10 ریال “در زمان ارسال” به تعرفه ارسال پیامک اضافه می گردد.

این 10 ریال جهت ساماندهی کودکان کار استفاده خواهد شد.

آیا امکان ارتقاء پنل پیامک در آینده وجود خواهد داشت؟

بله.بعد از خرید پنل در هر زمانی که بخواهید میتوانید با پرداخت مابتفاوت پنل ، تعرفه کمتر را دریافت کنید.

منظور از اپراتور 1000 و 2000 و 3000 و 5000 چیست ؟

همانطور که برای تلفن همراه شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات وجود دارد(همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) در پنل پیامک smspanel تمامی نیاز های شما را درنظر گرفته و با تمامی اپراتورها همکاری خواهیم داشت.

شما میتوانید بر اساس نیاز خود از خطوط اپراتورهای 1000 و 2000 و 3000 و 5000 استفاده نمایید.

ماهیت ارسال اپراتورها یکسان است اما کیفیت ارسال هریک متفاوت است.

شما میتوانید مزایا و معایب اپراتورها را در مقاله ” انواع اپراتورهای پیامکی” مطالعه نمایید.

آیا سقف ارسال روزانه پیامک تبلیغاتی محدود است؟

خیر. پنل های پیامک ما هیچ محدودیتی در ارسال و دریافت پیامک نخواهند داشت و شما قادر خواهید بود به تعداد دلخواه در هر روز پیامک ارسال و دریافت کنید.

برای خرید پنل پیامک چه مدارکی ضروری است ؟

برای فعال سازی سامانه شما باید تصویر کارت ملی خود را از منوی ارسال مدارک ارسال کنید.سپس قادر خواهید بود از پنل استفاده نمایید.

آیا پنل پیامک در سالیان آتی نیاز به هزینه تمدید خواهند داشت؟

خیر. تمامی پنل های سامانه پیامک smspanel به صورت مادام العمر ارائه می شوند در سالیان آتی نیاز به هزینه تمدید نخواهند داشت.